بنیاد ایرانشناسی چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

«اثر برگزیده دومین جشنواره كتاب سال خلیج فارس(اردیبهشت 1397)»

شماره چهاردهم فصلنامه مطالعات خلیج فارس (پاییز 1397) چونان شماره های پیشین به همت و همفکری دوستان و همکاران ارجمند و حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خلیج فارس به رشته تحریر درآمده است. این شماره از فصلنامه شامل بخشهای زیر است:
بخش مقاله های این شماره با موضوع «بررسی چگونگی روند انفصال بحرین از ایران» آغاز شده است. مقاله دوم «نگاهی به تحولات سیاسی و اقتصادی جزیره خارک از دوران باستان تا عصر صفویه» است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که این جزیره مهم و حساس از نظر موقعیت و شرایط خاص تاریخی چه تأثیری بر تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج‌فارس در فرایند زمانی دوره باستان تا عصر صفویه داشته است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات خلیج فارس

نشریه مطالعات خلیج فارس در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 8 )
 • سال سوم ( 1396 )
  • شماره اول ( پیاپی 9 )
  • شماره دوم ( پیاپی 10 )
  • شماره سوم( پیاپی 11 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 12 )
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره اول ( پیاپی 13 )
  • شماره دوم ( پیاپی 14 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر حامد فروزان
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی و ویراستار علمی : مریم صفائی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر عبدالحسین صفائی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر حامد فروزان، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر محمدمهدی مظاهری، دکترحکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو

ویراستار : فاطمه محمد
همکار این شماره : زهرا ذوالفقاری
ترجمه چکیده ها به عربی : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد، صفحه آرا : مریم جامعی
حروفچین : هاجر رستمعلی ; حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Hamed Forouzan (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)
Content Editor (Director) : Maryam Safaei

Editorial Board : Alireza Abbasi Semnani (PhD), Mohammad Bahramzadeh (PhD), Hamed Forouzan (PhD), Abdol Hossein Safaei (PhD), Seyed Sadegh Sajjadi (PhD), Abdolkarim Mashayekhi (PhD), Mohammad Mehdi Mazaheri (PhD), Hekmatollah Mollasalehi (PhD), Mohammad Hassan Nami (PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi (PhD).

Board of Advisors : Ghodratollah Alizadeh (PhD), Hossein Gharechanloo (PhD), Pouran Tahouni (PhD), Roozbeh Zarrinkoob (PhD), Zohre Zarshenas (PhD).

Editor : Fatemeh Mohammad
Guest colleague for this issue : Zahra Zolfaghari
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover, Layout Designer & Type : Maryam Jamei
Type : Hajar Rostamali & Type Latin : Monica Toosi
Lithography & print : Iranchap

شماره دوم ( پیاپی 14 ) / پاییز 1397

مقالات فارسی
سرمقاله
 • سرمقاله
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) چکيده مقاله
  مقالات
 • بررسی چگونگی روند انفصال بحرين از ايران
 •       ( دكتر علی اکبر جعفری، اسماء خاوش ) چکيده مقاله
 • نگاهی به تحولات سياسی و اقتصادی جزيره خارک از دوران باستان تا عصر صفويه
 •       ( امير رضوان تبار، فرهاد پروانه ) چکيده مقاله
 • نقش خليج فارس در اوضاع ايران در پايان جنگ جهانی اول
 •       ( مجتبی رضايی سرچقا ) چکيده مقاله
 • زمينه هاي گسترش تجارت ابريشم در خليج فارس با تکيه بر توسعه روابط تجاری با اروپاييان در عصر شاه عباس اول
 •       ( گلنار هدايتی ) چکيده مقاله
 • ارزيابي اقليم گردشگری جزاير منطقه راهبردی خليج فارس با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی ) )GIS )مورد مطالعه: جزيره قشم(
 •       ( دکتر سميه بهرامی، رضا سارلی، مهدی خداداد ) چکيده مقاله
 • وضعيت ريفهای مرجانی خليج فارس
 •       ( حسن داداشی آرانی ) چکيده مقاله
  اکوتوريسم
 • ربوده شده از حريم محيط زيست؛ نسل کشی پرندگان مهاجر در خوزستان
 •       ( رضا نيک فلک هفشجانی )
  گزارش پژوهشی
 • حمل و نقل دريايی در خليج فارس
 •       ( ارتش جمهوری اسلامی ايران، نيروی دريايی )
  اسناد و مدارک
 • شهرستانهای استان خوزستان در سال 1330 هجری شمسی
 •       ( مريم صفائی )
  List of English Abstracts
 • A Study of the Process of Bahrain’s Separation from Iran
 •       ( Ali Akbar J’afari (PhD) and Asma’ Khavash ) Abstract
 • A Glance at the Political and Economic Changes in Kharg Island from Ancient Periods to Safavid Era
 •       ( Amir Rezvantabar and Farhad Parvaneh ) Abstract
 • The Role of the Persian Gulf in the Existing Conditions in Iran at the End of World War I
 •       ( Mojtaba Rezaiee Sarchogha ) Abstract
 • Background of the Expansion of Silk Trade in the Persian Gulf based on Expanding Commercial Relationships with Europeans during the Reign of Shah Abbas I
 •       ( Golnar Hedayati ) Abstract
 • An Evaluation of the Tourism Climate of the Islands of the Strategic Region of the Persian Gulf based on the Geographic Information System (GIS): A Case Study of Qeshm Island
 •       ( Somayyeh Bahrami(PhD), Reza Sarli and Mehdi Khodadad ) Abstract
 • Coral Reefs of the Persian Gulf
 •       ( Hassan Dadashi Arani ) Abstract
  مقالات عربی
 • دراسة حول كيفية انفصال البحرين عن إيران
 •       ( الدكتور علي أكبر جعفری، أسماء خاوش ) خلاصه مقاله
 • نظرة للتطورات السياسية والاقتصادية فی جزيرة خارك منذ الزمن القديم إلة العصر الصفوی
 •       ( أمير رضوان تبار، فرهاد پروانه ) خلاصه مقاله
 • دور الخليج الفارسی فی الوضع الإيرانی خلال فترة نهايات الحرب العالمية الأولة
 •       ( مجتبی رضايی سرچقا ) خلاصه مقاله
 • أرضيات انتشار تجارة الحرير فی الخليج الفارسی؛ بالتركيز علة تنمية العلاقات التجارية مع الأوربيين فی عصر الشاه عباس الصفوی الأول
 •       ( گلنار هدايتی ) خلاصه مقاله
 • تقييم للإقليم السياحی فی جزر منطقة الخليج الفارسی الاستراتيجية، باستخدام نظام المعطيات الجغرافية ) GIS (؛)جزيرة قشم نموذجاً(
 •       ( الدكتورى سمية بهرامی، رضا سارلی، مهدی خداد ) خلاصه مقاله
 • واقع الشِعاب المرجانية فی الخليج الفارسی
 •       ( حسن داداشی آرانی ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.