بنیاد ایرانشناسی چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

«اثر برگزیده دومین جشنواره كتاب سال خلیج فارس(اردیبهشت 1397)»

شماره چهاردهم فصلنامه مطالعات خلیج فارس (پاییز 1397) چونان شماره های پیشین به همت و همفکری دوستان و همکاران ارجمند و حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خلیج فارس به رشته تحریر درآمده است. این شماره از فصلنامه شامل بخشهای زیر است:
بخش مقاله های این شماره با موضوع «بررسی چگونگی روند انفصال بحرین از ایران» آغاز شده است. مقاله دوم «نگاهی به تحولات سیاسی و اقتصادی جزیره خارک از دوران باستان تا عصر صفویه» است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که این جزیره مهم و حساس از نظر موقعیت و شرایط خاص تاریخی چه تأثیری بر تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج‌فارس در فرایند زمانی دوره باستان تا عصر صفویه داشته است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات خلیج فارس

نشریه مطالعات خلیج فارس در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 8 )
 • سال سوم ( 1396 )
  • شماره اول ( پیاپی 9 )
  • شماره دوم ( پیاپی 10 )
  • شماره سوم( پیاپی 11 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 12 )
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره اول ( پیاپی 13 )
  • شماره دوم ( پیاپی 14 )
  • شماره سوم( پیاپی 15 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر حامد فروزان
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر عبدالحسین صفائی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر حامد فروزان، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر محمدمهدی مظاهری، دکترحکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو

ویراستار : فاطمه محمد
همکار این شماره : زهرا ذوالفقاری
ترجمه چکیده ها به عربی : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد، صفحه آرا : مریم جامعی
حروفچین : هاجر رستمعلی ; حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Hamed Forouzan (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)

Editorial Board : Alireza Abbasi Semnani (PhD), Mohammad Bahramzadeh (PhD), Hamed Forouzan (PhD), Abdol Hossein Safaei (PhD), Seyed Sadegh Sajjadi (PhD), Abdolkarim Mashayekhi (PhD), Mohammad Mehdi Mazaheri (PhD), Hekmatollah Mollasalehi (PhD), Mohammad Hassan Nami (PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi (PhD).

Board of Advisors : Ghodratollah Alizadeh (PhD), Hossein Gharechanloo (PhD), Pouran Tahouni (PhD), Roozbeh Zarrinkoob (PhD), Zohre Zarshenas (PhD).

Editor : Fatemeh Mohammad
Guest colleague for this issue : Zahra Zolfaghari
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover, Layout Designer & Type : Maryam Jamei
Type : Hajar Rostamali & Type Latin : Monica Toosi
Lithography & print : Iranchap

شماره سوم( پیاپی 15 ) / زمستان 1397

مقالات فارسی
سرمقاله
 • سرمقاله
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی )
  مقالات
 • تبيين و تحليل توانهاي اکولوژيکي خليج فارس در راستاي توسعه پايدار گردشگری ( با تأکيد بر جزاير کيش و قشم )
 •       ( دکتر محمد حسن نامي، سمانه بابائيان ) چکيده مقاله
 • درآمدي بر هيدروپليتيک منطقه خليج فارس
 •       ( آرش قرباني سپهر، زهرا سلطان محمدي، زهرا انصاري ) چکيده مقاله
 • تصويرهايي از جامعه جنوب ايران ( لارستان و هرمزگان ) در آينه «بومي سروده » هاي رامی و طالع زاده
 •       ( دکتر اسدالله نوروزي ) چکيده مقاله
 • فراز و فرود بندرلنگه در بستر تحولات اجتماعي و اقتصادی منطقه خليج فارس در عصر قاجار
 •       ( عباس رضايي ) چکيده مقاله
 • نگاهی به اقتصاد جزيره کيش در دوره رونق تجاری ( قرون پنجم تا هشتم هجري قمري )
 •       ( امير رضوان تبار، فرهاد پروانه، مريم صفائي ) چکيده مقاله
 • هرموز و پرتغاليها ( همراه با شرحی درباره «ابن ماجد »)
 •       ( محمدرضا محمد قلی زاد ) چکيده مقاله
  اکوتوریسم
 • نگاهی به زندگی مارهاي آبي در ايران
 •       ( امين خالق پرست )
  گزارش پژوهشی
 • وضعيت بنادر ايران در جنوب کشور در ابتداي جنگ تحميلی
 •       ( نيروي دريايي ارتش جهموری اسلامی ايران )
  اسناد و مدارک
 • اشغال جنوب ايران توسط انگلستان و موضع گيری مشروطه خواهان تبريز و انجمن ايالتی آذربايجان در برابر آن
 •       ( محمد عزيزی )
  List of English Abstracts
 • An Analytic Study of the Ecological Potentials of the Persian Gulf in Relation to the Sustainable Development of Tourism (With an Emphasis on Kish and Qeshm Islands)
 •       ( Mohammad Hassan Nami (PhD) and Samaneh Babaeyan ) Abstract
 • An Introduction to Hydropolitics of the Persian Gulf Region
 •       ( Arash Ghorbani Sepehr, Zahra Soltanmohammadi and Zahra Ansari ) Abstract
 • Images of the Society of South Iran (Larestan and Hormozgan) in the Mirror of the Poems of Rami and Tal’ezadeh
 •       ( Asadollah Nowruzi (PhD) ) Abstract
 • Rise and Fall of Bandar Lengeh in the Context of Social and Economic Changes in the Persian Gulf Region in the Qajar Period
 •       ( Abbas Rezaei ) Abstract
 • A Glance at the Economy of Kish Island during itsPeriod of Commercial Prosperity (from 5thto 8th Centuries AH)
 •       ( Amir Rezvantabar, Farhad Parvaneh and Maryam Safaei ) Abstract
 • Hormuz Island and the Portuguese (with a Brief Description of Ibn Majid)
 •       ( Mohammad Reza Mohammad Golizad ) Abstract
  مقالات عربی
 • إيضاح و تحليل للقدرات البيئية لمنطقة الخليج الفارسي في سياق التنمية السياحية المستديمة )جزيرتا كيش و قشم نموذجاً(
 •       ( الدكتور محمد حسن نامي و سمانة بابائيان ) خلاصه مقاله
 • مدخل إلة قضية سياسات المياه )الهيدروبوليتيكا( في منطقة الخليج الفارسي
 •       ( آرش قرباني سپهر، زهراء سلطان محمدي و زهراء أنصاري ) خلاصه مقاله
 • صور من مجتمع جنوب إيران )لارستان و هرمزگان( في مرآىة «الأشعار المحلية » لرامي و طالع زاده
 •       ( الدكتور أسدالله نوروزي ) خلاصه مقاله
 • منعطفات مرَّ بها بندرلنگه علة خلفية التطورات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج الفارسي خلال العصر القاجاري
 •       ( عباس رضائي ) خلاصه مقاله
 • إطلالة علة اقتصاد جزيرة كيش في عهد ازدهارها التجاري )القرون الخامس حتة الثامن للهجرة(
 •       ( أمير رضوان تبار، فرهاد پروانه و مريم صفائي ) خلاصه مقاله
 • هرموز والبرتغاليون ( مع شروح و إيضاحات حول «أحمد بن ماجد الملاح )»
 •       ( محمدرضا محمدقلي زاد ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.